ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | Information about rivers in India in Kannada

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Information about rivers in India Bharathada Nadigala bagge Mahithi in kannada

ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ನದಿಗಳು :

ಸಿಂಧೂ ನದಿ :

 • ಉಗಮ : ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ
 • ಉದ್ದ : 2880 ಕಿ.ಮೀ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 709 ಕಿ.ಮೀ
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 596.800 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,17,864 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಉಪನದಿಗಳು : ಜೇಲಂ, ಚಿನಾಬ್‌, ರಾವಿ, ಬಿಯಾಸ್‌, ಸಟ್ಲೆಜ್.‌

ಜೇಲಂ ನದಿ :

 • ಉಗಮ : ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶೇಷನಾಗ
 • ಉದ್ದ : 400 ಕಿ.ಮೀ
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 28,490 ಚ.ಕಿ.ಮೀ
 • ವಿಶೇಷತೆ : ಇದು ಚೀನಾಬ್‌ ನದಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಟ್ರಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದು.

ಚಿನಾಬ್‌ ನದಿ :

 • ರಾವಿ ನದಿ :
 • ಉಗಮ : ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಲಾಹುಲಸ್ಪತಿ ಕಣಿವೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ.
 • ಉದ್ದ : 1180 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 26,755 ಚ.ಕೀ.ಮೀ
 • ಇದು ಸಟ್ಲೆಜ್‌ ನದಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಚ ನಾಡಿನ ಬಳಿ ಸಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾವಿ ನದಿ :

 • ಉಗಮ : ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮ
 • ಉದ್ದ : 725 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 505957 ಚ.ಕಿ.ಮೀ
 • ಇದು ಚಿನಾಬ್‌ ನದಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಚ ನಾಡಿನ ಬಳಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಯಾಸ್‌ ನದಿ :

Join WhatsApp Join Telegram
 • ಉಗಮ : ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರೋಟ್ಹಾಗ್‌ ಕಣಿವೆಯ ಬಿಯಾಸ್‌ ಕುಂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವುದು.
 • ಉದ್ದ : 460 ಕಿ.ಮೀ
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ :25,900 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಇದು ಸಟ್ಲೇಜ್‌ ನದಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹರಿಕೆ ಬಳಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಟ್ಲೇಜ್‌ ನದಿ :

 • ಉಗಮ : ಟಿಬೆಟಿನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ರಾಕಾಸ್‌ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವುದು.
 • ಉದ್ದ : 1050 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 24087 ಮೀ

ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ :

ಉಗಮ : ಇದು ಟಿಬೇಟಿನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಚೆಮುಯಾಂಗ್ ಡಂಗ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮ.

ಉದ್ದ : 2900ಕಿ.ಮೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 885 ಕಿ.ಮೀ.

ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 58,0000 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 285,3000 ಚ.ಕಿ.ಮೀ

ಗಂಗಾ ನದಿ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ 28 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಮುಖ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಉದ್ದ : 2465 ಕಿ.ಮೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2071ಕಿ.ಮೀ.
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 951600 ಚ.ಕಿ.ಮೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
 • ಉಪನದಿಗಳು : ಯಮುನಾ, ರಾಮಗಂಗಾ, ಘಘಾರ, ಗಂಟಕ, ಕೋಸಿ, ದಾಮೋದರ್‌, ಸೋನ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳು.

ಯಮುನಾ ನದಿ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಉತ್ತರಖಂಡ ತೇಹರಿಗಡವಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಮನೋತ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಉದ್ದ : 1360 ಕಿ.ಮೀ
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 3,71,851 ಚ.ಕಿ.ಮೀ
 • ಉಪನದಿಗಳು : ಚಂಬಲ್‌, ಬೇಟ್ವಾ

ರಾಮಗಂಗಾ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಉತ್ತರಾಂಚಲದ ನೈನಿತಾಲ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಉದ್ದ : 690 ಕಿ.ಮೀ
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 32,800 ಚ.ಕಿ.ಮೀ

ಘಘ್ಘಾರ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಟಿಬೇಟಿನ ಗುರ್ಲಾ ಮಂದಾತ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಉದ್ದ : 1080 ಕಿ.ಮೀ
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 1,27, 500 ಕಿ.ಮೀ

ಗಂಡಕ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವುದು.
 • ಉದ್ದ : 450 ಕಿ.ಮೀ
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 9540 ಕಿ.ಮೀ
 • ಉಪನದಿಗಳು : ಬ್ಯೂರಿ ಗಂಡಕ

ಬ್ಯೂರಿ ಗಂಡಕ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವುದು.
 • ಉದ್ದ : 610 ಕಿ.ಮೀ
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 12,200 ಚ.ಕಿ.ಮೀ

ಕೋಸಿ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಟಿಬೇಟಿನ ಶೇಸ ಪಂಗ್ಮಾಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವುದು.
 • ಉದ್ದ : 730 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 21,500 ಚ.ಕಿ.ಮೀ

ದಾಮೋದರ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಛೋಟಾನಾಗ್ಪುರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಥೋರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವುದು.
 • ಉದ್ದ : 541 ಕಿ.ಮೀ
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 22,000 ಚ.ಕಿ.ಮೀ
 • ಉಪನದಿಗಳು : ಬಾರಾಕಾ

ಮಹಾನದಿ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಛತ್ತೀಸ್ ಘಡದ ಬಸ್ತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿವಾಯ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ.
 • ಉದ್ದ : 890 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 1,92,300 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.
 • ಉಪನದಿಗಳು : ಇಬ್ಬ, ಮಂಡ, ಹಾಸ್ಟೋ, ಶಿಯೋನಾಥ್‌, ಇಂಧ್ರ

ಗೋದಾವರಿ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮ
 • ಉದ್ದ : 1465 ಕಿ.ಮೀ
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 3,23,800 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.
 • ಉಪನದಿಗಳು : ಮಾಂಜಾರಾ, ಪೇನುಗಂಗಾ, ವಾರ್ದಾ, ಪ್ರಣಹಿತೆ, ಇಂದ್ರಾವತಿ,ಸಬರಿ.

ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಉದ್ದ : 1392 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಕೋಯ್ನಾ, ಯರ್ಲಾ, ವರ್ಣಾ, ದೂಧ್ ಗಂಗಾ, ಪಂಚಗಂಗಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಭೀಮಾ, ಡೋಣಿ, ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಮೂಸಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ.

ಕಾವೇರಿ ನದಿ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಉದ್ದ : 804 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 94400 ಕಿ.ಮೀ.
 • ಉಪನದಿಗಳು : ಹಾರಂಗಿ, ಹೇಮಾವತಿ, ಕಬಿನಿ, ಅರ್ಕಾವತಿ, ಸುವರ್ಣಾವತಿ, ಭವಾನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ.

ನರ್ಮದಾ ನದಿ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮರಕಂಟಕ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವುದು ಇದು ವಿಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಪುರ ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1312 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 945000 ಚ.ಕಿ.ಮೀ

ತಪತಿ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ‌ ಬೆಟ್ಟಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಲ್ತಾಯಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವುದು.
 • ಉದ್ದ : 724 ಕಿ.ಮೀ
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 64750 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.
 • ಉಪನದಿಗಳು : ಪೂರ್ಣಬೇಟುಲ್‌

ಲೂನಿ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ಸಾಂಬಾರ ಸರೋವರ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಅನಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುವುದು.
 • ಉದ್ದ : 450 ಕಿ.ಮೀ
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ :37,250 ಚ.ಕಿ.ಮೀ

ಸಾಬರಮತಿ :

 • ಉಗಮ : ಇದು ರಾಜಸ್ತಾನದ ಜೈಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಉದ್ದ : 320.ಕಿ.ಮೀ.
 • ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ : 18,750.ಕಿ.ಮೀ.
 • ಉಪನದಿಗಳು : ಸಾಬರ ಹಾತಮತಿ, ವಾತ್ರಾಕ್‌,ಮೇಷಿ.

FAQ :

ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ?

ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ

ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ?

ಅಮರಕಂಟಕ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.