ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | Information about World Health Day in Kannada

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Information about World Health Day Vishwa Arogya Dinada Bagge Mahithi in Kannada

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Information about World Health Day in Kannada
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ :

“ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ” ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ತವಾದುದು. ಆರೋಗ್ಯವು “ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ರೋಗ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ.” ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿವೆ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ :

ಈ ದಿನವು 1948 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ, 1948 ರಲ್ಲಿ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ದಿನದಂದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಥೀಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ WHO ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1950 ರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

2022 ರ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ :

ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಇದು ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೂ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ, ರೋಗ ಮುಕ್ತರಾಗುತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ.

2022 ರ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಥೀಮ್‌ :

ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವ್ಯಾಪಕ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. 2022 ರ ಥೀಮ್ ‘ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯʼ.

Join WhatsApp Join Telegram

ವಿಶವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಮಹತ್ವ :

  • ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು WHO ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಸರ್ಕಾರೇತರ, NGO ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
  • ಇದು WHO ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
  • ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ, ಇತ್ಯಾದಿ.
  • ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುದ್ದಿಗಳಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಜನರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

FAQ :

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಏಪ್ರಿಲ್‌ 7

2022 ರ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಥೀಮ್‌ ಏನು?

ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯʼ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.