ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | Information about the Christmas festival In Kannada

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Information about the Christmas Festival Christmas Habbada Bagge Mahiti In Kannada

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Information about the Christmas festival In Kannada
Information about the Christmas festival In Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ Post ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬ

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ. ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವಾಸ್ತವದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೇವೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದಿನವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ. ಈ ದಿನ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜನಿಸಿದನು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ರಜಾದಿನವಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಈ ದಿನವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದಿನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಯೇಸು ಮೆಸ್ಸಿಹ್ ಜನಿಸಿದನು, ಅವನನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಅನ್ನು 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜನವರಿ 6 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ, ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನ 12 ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು “ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಟೈಡ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಕಾರ್ಡುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಂದು ಸಾಂಟಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಸಾಂಟಾ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ.

Join WhatsApp Join Telegram

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ನ ಇತಿಹಾಸ

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದಿನವನ್ನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಮೆಸ್ಸೀಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುವನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿಹ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಮೇರಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಯೋಸೇಫ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಲಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ಹೆತ್ತವರು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಬಡಗಿ. ಅವನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ತನ್ನ ದೈವಿಕತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇವದೂತರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಭಾಗವು ಹುಟ್ಟಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಹೆತ್ತವರು ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡರು, ಯೇಸು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದನು, ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ದಿನ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಟ್ರೀ

ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೂ ದೀಪಗಳ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ “ಹಿಮದ ಮನುಷ್ಯ” ಮೊದಲಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು (ಅಮರಿಲ್ಲಿಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್) ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮರವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ದಿನ ಮರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದಿನದಂದು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮಗುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅವರ ತಂದೆ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಯೇಸು ಜನಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು, ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಮರವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೃಕ್ಷದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದಿನದ ಆಚರಣೆ

  • ಈ ಹಬ್ಬವು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನಾಂಗದ ಜನರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಂಬುವವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದುತ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಆಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ದಯೆ, ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
  • ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್, ಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
  • ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
    ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

FAQ

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ?

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೫ ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾರ ಜನ್ಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ?

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತರ ದಿನದ ಪ್ರಬಂಧ

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.