ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | Information about Swachh Bharat Abhiyan Yojana in Kannada

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Information about Swachh Bharat Abhiyan Yojana Swachh Bharat Abhiyan Yojana Mahiti in Kannada

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Information about Swachh Bharat Abhiyan Yojana in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ Post ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ತನಕವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಳ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿ ಬೀದಿ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಗೆ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ “ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2014 “ರಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ 145 ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು , ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2014 ರಂದು ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರು ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

Join WhatsApp Join Telegram

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕನಸು

ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ದೇವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಅವರ ಕನಸು (ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ), ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾರ್ಧಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 • ಬಯಲು ಶೌಚ ನಿರ್ಮೂಲನೆ.
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲೀಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ.
 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳಗೇರಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ.
 • ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ದತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ.
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ನಡುವಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಷನ್‌ನ ಕಾರ್ಯವು ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಭಾರತದ ಜನರ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

 • ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹರಡದ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಗರ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶ, ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ತುಂಬಿದೆ.
 • ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಬಯಲು ಶೌಚಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಹರಡಿ ಈ ಕೊಳಚೆ ಹೊಸ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
 • ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳು ಸಹ ಕಸದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬದಲು ಕಸವು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.
 • ಈ ಕಸ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆಯಿಂದಾಗಿ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯೂ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ.
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯೂ ಶೌಚಾಲಯ ಹೊಂದುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ.
 • ಪುರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ.
 • ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು.
 • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.

ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು

 • ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.
 • ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು.
 • ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವುದು.
 • ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪರಿಗಳಿಗೆ ಕಸದ ಪೆಟ್ಟಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
 • ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ.

FAQ

ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು ?

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨ \ ೨೦೧೪

ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ?

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಎಷ್ಟನೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುನ್ನ ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ?

೧೫೦ ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಜಾಗತಿಕ ಕುಟುಂಬದ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.